ပတ်စဝေါ့/PINနံပါတ်ကို ပြန်လည်သတ်မှတ်နည်း

အကောင့်လျှောက်ထားတဲ့ ပတ်စဝေါ့မေ့သွားပါက ဘယ်လိုလုပ်ရပါသလဲ

ပတ်စဝေါ့ပြန်လည်သတ်မှတ်နည်း
နေ့တိုင်း မနက် 10.00 မှ 19.00 နာရီအထိ TrueMoney Call Center 1240 သို့ ခေါ်ဆိုပြီး 4
ကိုနှိပ်၍ 1 ကိုထပ်နှိပ်ပြီး Reset Password လုပ်လိုကြောင်း အကြောင်းကြားပေးပါ။
ထို့နောက် Reset Password လုပ်ရန်အတွက် လင့်ခ်တစ်ခု ဖုန်းစာအိပ်ထဲသို့ ပေးပို့မည်ဖြစ်ပါသည်။

PINနံပါတ်ကို ပြန်လည်သတ်မှတ်နည်း

1. “PIN မေ့သွားသည်” ကို နှိပ်ပါ။

2. သင့်ပတ်စ်ပို့နံပါတ်နှင့် SMS မှ OTP ကိုထည့်ပါ။

3. PIN အသစ်ထည့်ပါ။

4. PIN အသစ်အား ပြန်ထည့်ပါ။

5. PIN ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်း အောင်မြင်ပါသည်။

Was this article helpful?

Related Articles