1. Home
 2. ออมเงิน
 3. ออมทรัพย์ KKP Start Saving
 4. วิธีการถอนเงิน ไปบัญชีทรูมันนี่

วิธีการถอนเงิน ไปบัญชีทรูมันนี่

1. หน้าเมนู KKP Start Saving

 • เลือก เมนู KKP Start Saving
 • เลือก ถอนเงิน
 • ระบุ จำนวนเงินที่ต้องการ (เพื่อโอนไปบัญชีทรูมันนี่)
 • ยืนยันการทำรายการด้วยรหัส PIN 6 หลัก
 • โอนเงินเข้าบัญชีทรูมันนี่เรียบร้อย

2. หน้าเมนูเติมเงินเข้าบัญชี

 • เลือกเมนู เติมเงินเข้าบัญชี
 • เลือก ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
 • ระบุ จำนวนเงินที่ต้องการ
 • ยืนยันการทำรายการด้วยรหัส PIN 6 หลัก หรือ รหัส OTP ที่ได้รับ
 • โอนเงินเข้าบัญชีทรูมันนี่เรียบร้อย

เงื่อนไขการถอนเงิน

 • การถอนเงินไปบัญชีทรูมันนี่ของตนเอง ไม่มีค่าธรรมเนียมการทำรายการ
 • เงื่อนไขการถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ KKP Start Saving
การทำรายการผ่าน บัญชีออมทรัพย์ KKP Start Savingวงเงินรวมสูงสุด/รายการ วงเงินรวมสูงสุด/วัน
โอนเงินต่างธนาคารอื่นๆ และโอนเงินพร้อมเพย์
200,000
500,000
ถอนเงินไปยังบัญชีทรูมันนี่ จากหน้า Dashboard KKP
200,000
2,000,000
เติมเงินเข้าทรูมันนี่ จากหน้าเติมเงิน
500,000
2,000,000
ใช้จ่ายเป็นช่องทางชำระเงิน
2,000,000
2,000,000
 • ไม่สามารถทำรายการโอนเงินได้ในช่วงเวลา 23.45 – 00.15 น.
Was this article helpful?

Related Articles