1. Home
  2. สมัคร/ยืนยันตัวตน
  3. ทำไมจึงต้องมีการเก็บข้อมูลทางชีวภาพ

ทำไมจึงต้องมีการเก็บข้อมูลทางชีวภาพ

ทรูมันนี่จำเป็นต้องเก็บข้อมูลชีวภาพเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน ยกระดับความปลอดภัยในการดำเนินธุรกรรมทางการเงินกับทรูมันนี่ โดยทรูมันนี่จะเก็บข้อมูลของท่านอย่างปลอดภัยตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทรูมันนี่

คุณสามารถศึกษานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทรูมันนี่ คลิก

Was this article helpful?

Related Articles