วิธีการเพิ่มบัญชีธนาคาร

  1. เลือก เมนูสามจุดด้านขวามือบน และเลือกข้อมูลส่วนตัว
  2. เลือกที่ “บัญชีธนาคารเพื่อรับเงินค่าขาย”
  3. ระบุเลขที่บัญชีธนาคาร และแนบเอกสาร
Was this article helpful?

Related Articles