เติมเงินผ่าน Bualuang iBanking

  1. login เข้าแอปพลิเคชั่น Bualuang iBanking
  2. เลือก ชำระเงิน
  3. เลือกค้นหา ผู้รับชำระเงิน
  4. กรอกคำว่า TMNTOPUP ในช่องค้นหา
  5. ระบุ มายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้กับทรูมันนี่ ใน Ref.#1 (ไม่ต้องระบุ Ref.#2) และจำนวนเงิน
  6. เลือก Next
  7. ตรวจสอบรายการและเลือก ยืนยันการทำรายการ
  8. เติมเงินเรียบร้อย
Was this article helpful?

Related Articles