1. Home
  2. ออมเงิน
  3. ออมทรัพย์ KKP Start Saving
  4. การตรวจสอบรายการเดินบัญชี และ การขอรายการเดินบัญชี (Statement)

การตรวจสอบรายการเดินบัญชี และ การขอรายการเดินบัญชี (Statement)

  1. ตรวจสอบได้ที่หน้าการทำรายการ เมนู KKP Start Saving บน ทรูมันนี่
  2. ตรวจสอบได้ผ่านระบบอีเมล์ที่ส่งโดยธนาคารเกียรตินาคินภัทร ซึ่งเป็นการจัดส่งสรุปรวมรายการเดินบัญชีแบบรายเดือน

การขอรายการเดินบัญชี (Statement) สามารถติดต่อขอรายการเดินบัญชีได้ที่ธนาคารเกียรตินาคินภัทรทุกสาขา ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ดูสาขาของธนาคารได้ ที่นี่

Was this article helpful?

Related Articles