วิธีการขายกองทุนลดหย่อนภาษี

  1. ติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด โทร 1240 กด 8
  2. ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า จะดำเนินการโอนสายให้ที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อให้คำแนะนำในการขายกองทุนลดหย่อนภาษี
Was this article helpful?

Related Articles