1. Home
  2. สินเชื่อ/สินค้าผ่อนชำระ
  3. Pay Next
  4. กำหนดการชำระเงินและรอบการชำระเงินจากการใช้งานครั้งแรก เป็นอย่างไร

กำหนดการชำระเงินและรอบการชำระเงินจากการใช้งานครั้งแรก เป็นอย่างไร

วันสรุปยอดบัญชีใช้จ่ายวงเงินทุกวันที่ 15 ของเดือน และวันครบกำหนดชำระเงินจะเป็นทุกวันที่ 1 ของเดือน หากคุณมีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 16 เป็นต้นไป การสรุปยอดบัญชีจะเป็นวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

Was this article helpful?

Related Articles