1. Home
  2. สินเชื่อ/สินค้าผ่อนชำระ
  3. Pay Next
  4. Dashboard แดชบอร์ด คือ อะไร?

Dashboard แดชบอร์ด คือ อะไร?

Dashboard แดชบอร์ด คือ หน้าจอแสดงผลข้อมูลสินเชื่อ Pay Next บนโทรศัพท์มือถือ โดยดูข้อมูลสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชั่นทรูมันนี่ (Application TrueMoney) ซึ่งจะแสดงรายละเอียดสินเชื่อต่างๆ อาทิ
– วงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ
– วงเงินที่ใช้ไปแล้ว
– วงเงินคงเหลือที่สามารถใช้ได้
– วันครบกำหนดชำระเงิน
– ยอดเงินที่ต้องชำระ
– ข้อมูลประวัติการใช้จ่ายวงเงิน

มีปุ่มกดสำหรับแสกนจ่ายสินค้า และปุ่มกดสำหรับชำระเงินคืนค่าสินเชื่อ เป็นต้น

Was this article helpful?

Related Articles