ข้อแนะนำหากไม่ได้รับ OTP

หากไม่ได้รับ OTP ผ่านทาง SMS แนะนำตรวจสอบตามขั้นตอนดังนี้

1. กรณีเป็นเครื่องโทรศัพท์ระบบ 2 Sim ให้ถอด Sim ที่ไม่ใช้งานออกและปิด / เปิดเครื่อง 1 ครั้ง
2. ตรวจสอบกับเครือข่ายผู้ให้บริการว่าได้มีการระงับการส่ง SMS ไว้หรือไม่ หากมีการระงับให้แจ้งยกเลิกการระงับ
3. ตรวจสอบว่าหมายเลขที่ต้องการรับ SMS ถูกระงับบริการอยู่หรือไม่ หากถูกระงับบริการจะไม่สามารถรับ SMS ได้ (ข้อสังเกตุ : ไม่สามารถโทรออกได้)

หมายเหตุ : ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหมายเลขที่รับ OTP ได้

Was this article helpful?

Related Articles