เติมเงินผ่าน K-Plus, K-Cyber Banking

แอปพลิเคชั่น K-Plus

 1. เข้าแอปพลิเคชั่น K-Plus ผ่านมือถือ
 2. กดปุ่ม ธุรกรรม และใส่รหัสผ่าน
 3. เลือก เติมเงิน และกดเลือก e-Wallet
 4. เลือก TrueMoney
 5. ช่องรหัสลูกค้า ระบุ หมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้กับทรูมันนี่ จำนวนเงินที่ต้องการเติม และกด ต่อไป
 6. ตรวจสอบรายการและกด ยืนยัน
 7. เสร็จสิ้นการทำรายการ

เว็บไซต์ K-Cyber Banking

 1. Login เข้า K-Cyber Banking ที่ https://online.kasikornbankgroup.com 
 2. เลือก เติมเงิน > เติมเงินอื่นๆ > ที่แถบซ้ายมือ
 3. สำหรับการเติมเงินครั้งแรก เลือก สร้างแบบฟอร์ม
 4. ระบุ ชื่อแบบฟอร์ม ตามต้องการ
 5. ในช่อง ประเภทบริการ ให้เลือก เติมเงิน-ชำระค่ามือถือ/ชำระแบบรวมบิล และในช่อง บริษัท ให้เลือก ทรูมันนี่ (95004)
 6. ระบุ บัญชี และ หมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้กับทรูมันนี่
 7. ยืนยันการทำรายการด้วย OTP
 8. เลือก เติมเงินอื่นๆ จาก ฟอร์ม ที่สร้างไว้ก่อนหน้า
 9. ระบุ จำนวนเงินที่ต้องการเติม
 10. ยืนยันการทำรายการ
 11. เติมเงินเรียบร้อย

หมายเหตุ:

 • เติมเงินได้ครั้งละ 100-3,000 บาท
 • ไม่สามารถทำการเติมเงินได้ในช่วง 23:30 – 00.00 น. ของทุกวัน

Was this article helpful?

Related Articles