คูปองแบบใช้รหัส

เป็นคูปองในรูปแบบ “รหัสคูปอง” ที่ได้รับจากช่องทางต่างๆ เช่น SMS Facebook หรือ Social Media อื่นๆ

วิธีใช้งาน “รหัสคูปอง”

  1. เลือกเมนู ฉัน
  2. เลือกเมนู คูปองของฉัน
  3. เลือก เพิ่มคูปอง
  4. กรอก รหัสคูปอง
  5. เลือก เพิ่มคูปอง
  6. เพิ่มคูปองเรียบร้อย
Was this article helpful?

Related Articles