1. Home
 2. ออมเงิน
 3. ออมทรัพย์ KKP Start Saving
 4. วิธีการฝากเงินเข้าบัญชี KKP Start Saving

วิธีการฝากเงินเข้าบัญชี KKP Start Saving

สามารถทำได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

 1. โอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากอื่นต่างธนาคาร

สามารถโอนเงินจากบัญชีเงินฝากต่างธนาคารอื่นมาเข้าบัญชีเงินฝาก KKP Start Saving ได้ไม่ว่าจะเป็นการทำรายการผ่านตู้ ATM หรือผ่าน Mobile Banking ของแต่ละธนาคาร โดยลูกค้าสามารถดูเลขบัญชีเงินฝากได้จากเมนู KKP Start Saving บนแอปทรูมันนี่

2. สามารถฝากเงินเข้าบัญชี KKP Start Saving ได้ที่สาขาธนาคารเกียรตินาคินภัทรทุกสาขา (ดูได้ ที่นี่) ที่ทำการไปรษณีย์ไทย (ดูได้ที่นี่) ผ่านตู้รับเงินสด (CDM/ADM) ของธนาคารที่ร่วมให้บริการโดยลูกค้าสามารถดู เลขบัญชีเงินฝากได้จากเมนู KKP Start Saving บนแอปทรูมันนี่

3. โอนเงินผ่านบัญชีทรูมันนี่

 • เลือก เมนู KKP Start Saving
 • เลือก ฝากเงิน
 • ระบุ จำนวนเงินที่ต้องการ
 • ยืนยันการทำรายการด้วยรหัส PIN 6 หลัก
 • บันทึกหน้ายืนยันการทำรายการสำเร็จ

เงื่อนไขการฝากเงิน

 • ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และจำนวนเงินในการฝากเงิน ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการแต่ละช่องทางเป็นผู้กำหนด
 • ไม่สามารถทำรายการโอนเงินได้ในช่วงเวลา 23.45 – 00.15 น.

Was this article helpful?

Related Articles