Google Wallet™ และ Google Pay™ คืออะไร?

Google Wallet™ คือ บริการกระเป๋าเงินดิจิทัลจาก Google ที่อนุญาตให้ผู้ใช้โทรศัพท์ระบบปฏิบัติการ Android สามารถรวบรวมช่องทางการชำระเงินต่างๆ บัตรสมาชิก ตั๋วเครื่องบิน หรืออื่นๆ เข้ามาไว้ที่เดียวกัน โดยที่ผู้ใช้งานสามารถนำช่องทางการชำระเงินที่ผูกไว้ มาใช้จ่ายผ่าน Google Pay™ ได้ ทั้งในร้านค้าทั่วไปที่รับการชำระเงินแบบไร้สัมผัส (Contactless Payment) หรือ ร้านค้าออนไลน์ (ยังไม่เปิดให้บริการ) ซึ่งนำเสนอความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยขั้นสูงในการใช้จ่าย

Was this article helpful?

Related Articles