วิธีการตรวจสอบรายการขายกองทุน

  1. เลือกแถบพอร์ตของฉัน และเลือก “ประวัติรายการ”
  2. สำหรับกองทุนที่ยังไม่ได้ดำเนินการซื้อ จะอยู่ในแถบรอจัดสรรแล้ว
  3. สำหรับกองทุนที่ถูกดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จะอยู่ในแถบจัดสรรแล้ว
ตัวอย่างการขายกองทุน รอจัดสรร
Was this article helpful?

Related Articles