เงื่อนไขของคูปอง

  • คูปองแต่ละใบมีเงื่อนไขการได้รับ และการใช้งานที่แตกต่างกัน โดยลูกค้าสามารถดูรายละเอียดได้จากแคมเปญนั้นๆ
  • คูปองนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าทรูมูฟ เอช ที่มีบัญชีทรูมันนี่
  • กรณีที่ลูกค้าได้รับ “รหัสคูปอง” จากแคมเปญ ลูกค้าจะต้องนำ “รหัสคูปอง” ที่ได้รับจากแคมเปญ มากรอกในหน้า “คูปองของฉัน” เพื่อตรวจสอบสิทธิ์และเก็บคูปองไว้ก่อนเสมอ มิเช่นนั้นจะไม่สามารถใช้งานคูปองได้
  • “รหัสคูปอง” มีอายุตามที่แคมเปญกำหนด โดยลูกค้าจะต้องนำ “รหัสคูปอง” มากรอกเพื่อเก็บคูปองภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่เช่นนั้นรหัสคูปองจะหมดอายุและถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์การใช้งานคูปองดังกล่าว
  • คูปองที่เก็บไว้ในหน้า “คูปองของฉัน” จะมีอายุการใช้งานตามที่แคมเปญกำหนด หากลูกค้าไม่ใช้งานคูปองภายในระยะเวลาดังกล่าว คูปองจะหมดอายุและถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์การใช้งานคูปองดังกล่าว
  • การกรอก “รหัสคูปอง” (Code) เพื่อเก็บคูปองไว้ในหน้าคูปองของฉัน ลูกค้าจะต้องพิมพ์ตัวอักษร ตัวเลข การเว้นวรรค ให้ถูกต้อง ส่วนตัวพิมพ์เล็ก/ตัวพิมพ์ใหญ่ ระบบจะสามารถเปลี่ยนให้ได้โดยอัตโนมัติ
Was this article helpful?

Related Articles