วิธีการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

  1. เลือกเมนูจุดสามจุดด้านขวามือบน และเลือกข้อมูลส่วนตัว
  2. ระบุข้อมูลที่ต้องการแก้ไข และแนบเอกสาร (ถ้ามี)
  3. เลือก ตกลง และ กรอกรหัส OTP ที่ได้รับทางSMS
Was this article helpful?

Related Articles