ธนาคารไทยพาณิชย์

เติมได้ครั้งละ 100 – 5,000 บาท
ขั้นตอนการเติมเงิน
1. สอดบัตร ATM และใส่รหัส
2. เลือก เติมเงิน / ชำระเงิน / บาร์โค้ด
3. เลือก เติมเงินโทรศัพท์มือถือ> เติมเงิน e-Wallet> บัญชีทรูมันนี่> ออมทรัพย์
4. ระบุ เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนทรูมันนี่
5. ระบุ จำนวนเงินที่ต้องการเติม
6. เติมเงินเรียบร้อย

หมายเหตุ: เติมเงินได้สูงสุด วันละ 30,000 บาท ต่อบัญชีธนาคาร

Was this article helpful?

Related Articles