ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

เติมได้ครั้งละ 100 – 5,000 บาท
ขั้นตอนการเติมเงิน
1. สอดบัตร ATM และใส่รหัส
2. เลือก เติมเงินมือถือ / ซื้อค่าโทร
3. เลือก อื่น ๆ > เติมเงินทรูมันนี่> ออมทรัพย์
4. ระบุ เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนทรูมันนี่
5. ระบุ จำนวนเงินที่ต้องการเติม
6. เลือก ถูกต้อง
7. เติมเงินเรียบร้อย

หมายเหตุ:
• เติมเงินได้สูงสุด วันละ 50,000 บาท ต่อบัญชีธนาคาร
• ไม่สามารถทำการเติมเงินได้เวลา 23:45 – 00:15 น. ของทุกวัน

Was this article helpful?

Related Articles