ธนาคารกรุงเทพ

เติมได้ครั้งละ 100 – 3,000 บาท
ขั้นตอนการเติมเงิน
1. สอดบัตร ATM และใส่รหัส
2. เลือก ชำระเงิน / เติมเงินมือถือ / เติมเงิน Easy Pass / อื่น ๆ
3. เลือก ชำระเงิน / เติมเงินมือถือ / เติมเงิน Easy Pass
4. เลือก บัญชีสะสมทรัพย์
5. เลือก อื่น ๆ
6. เลือก เติมเงิน
7. เลือก เข้าบัญชีทรูมันนี่
8. ระบุ เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนทรูมันนี่และจำนวนเงิน
9. ยืนยันการทำรายการ
10. เติมเงินเรียบร้อย

Was this article helpful?

Related Articles