1. Home
  2. ซื้อสินค้า
  3. ซื้อแพ็กเกจเน็ต
  4. วิธีการซื้อแพ็กเกจเน็ต

วิธีการซื้อแพ็กเกจเน็ต

1. เลือกเมนู เติมเน็ต
2. เลือกแพ็กเกจที่ต้องการ และกด ซื้อ
3. ใส่เบอร์โทรศัพท์ทรูมูฟ เอช
4. เลือกช่องทางการชำระเงิน ตรวจสอบข้อมูลและกดยืนยัน

Was this article helpful?

Related Articles