เงื่อนไขในการยกเลิกการออมทอง

เงื่อนไขในการยกเลิกการออมทอง
✔️ มูลค่าของทองที่ออมในบัญชีออมทองจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาท โดยลูกค้าจะได้รับเงินทั้งหมดที่อยู่ในบัญชีออมทองคืนเข้าบัญชีทรูมันนี่

หมายเหตุ: หากมูลค่าของทองที่ออมในบัญชีออมทองมากกว่า 1,000 บาท จะไม่สามารถยกเลิกการออมทองได้ ลูกค้าจะต้องนำทองที่ออมในบัญชีออมทองนั้นไปใช้ ซื้อทอง เท่านั้น

Was this article helpful?

Related Articles