อัตราผลตอบแทนในการเติมเงิน เติมเน็ต เป็นอย่างไร

เมื่อสมัครเป็นตัวแทนสำเร็จแล้ว ร้านค้าจะได้รับผลตอบแทนทันทันดังนี้

  • อัตราค่าตอบแทนเติมเงินโทรศัพท์มือถือ 3.25 % จากยอดที่เติมเงินมือถือเบอร์นั้นๆ
  • อัตราค่าตอบแทนเติมแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือ 8 % จากยอดที่เติมแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตให้มือถือเบอร์นั้นๆ

Was this article helpful?

Related Articles