อยากรู้เหตุผลที่ไม่ผ่านการอนุมัติ?

บริษัทฯ ใช้หลักเกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณาสินเชื่อ โดยระบบจะพิจารณาข้อมูลลูกค้าจากหลากหลายส่วน นำมาประมวลผลเป็นระดับคะแนนรวม ซึ่งผลคะแนนรวมของคุณลูกค้าไม่ผ่านเงื่อนไขตามนโยบายของบริษัท

อย่างไรก็ตาม หากคุณลูกค้ายังสนใจในบริการนี้ ท่านสามารถเว้นระยะ อย่างน้อย 30 วัน แล้วกลับมาทำรายการสมัครใหม่ได้อีกครั้ง


สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า บริษัท แอสเซนด์ นาโน จำกัด โทร 1240 กด 3
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 20.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 10.00 – 20.00 น.

Was this article helpful?

Related Articles