หากพบปัญหาการทำรายการกับ Apple Store ทำอย่างไร

กรณีพบปัญหาการทำรายการ เช่น มีการยกเลิกรายการ ไม่ได้รับเงิน , ชำระเงินแต่ไม่ได้รับสินค้า , มีรายการหักเงินอัตโนมัติ สามารถติดต่อบริการช่วยเหลือ Apple โดยตรง เพื่อตรวจสอบได้ คลิกที่นี่ หรือ reportaproble

Was this article helpful?

Related Articles