1. Home
  2. บัตร Mastercard
  3. Google Pay
  4. หากเกิดกรณีต่างๆ ขึ้น จะดำเนินการอย่างไร?
  5. หากท่านผูกบัตร TrueMoney Mastercard เข้ากับ Google Wallet™ แล้ว แต่การแสดงรูปบัตร (card art) ของท่านไม่ตรงกับประเภทบัตรของท่าน ควรดำเนินการอย่างไร?

หากท่านผูกบัตร TrueMoney Mastercard เข้ากับ Google Wallet™ แล้ว แต่การแสดงรูปบัตร (card art) ของท่านไม่ตรงกับประเภทบัตรของท่าน ควรดำเนินการอย่างไร?

ให้ท่านลองทำการยกเลิกบัตรที่ผูก (unbind) ออกจากแอปพลิเคชัน Google Wallet™ และทำการผูกบัตรใหม่อีกครั้ง หากยังไม่สามารถแก้ไขได้ ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ช่องทางแชทบนแอปทรูมันนี่

Was this article helpful?

Related Articles