1. Home
  2. บัตร Mastercard
  3. Google Pay
  4. หากเกิดกรณีต่างๆ ขึ้น จะดำเนินการอย่างไร?
  5. หากท่านผูกบัตร TrueMoney Mastercard เข้ากับ Google Wallet™ แล้ว แต่ไม่สามารถใช้จ่ายได้ ควรดำเนินการอย่างไร?

หากท่านผูกบัตร TrueMoney Mastercard เข้ากับ Google Wallet™ แล้ว แต่ไม่สามารถใช้จ่ายได้ ควรดำเนินการอย่างไร?


ให้ท่านทำการตรวจตรวจเช็คการรองรับระบบการแตะจ่าย (NFC) ของโทรศัพท์มือถือของท่านและการตั้งค่าระบบได้ที่นี่
พร้อมทั้ง ตรวจเช็คยอดเงินคงเหลือในบัตรและลองทำรายการอีกครั้ง

หากยังไม่สามารถทำรายการได้ แนะนำให้ ปิด – เปิดบัตร TrueMoney Mastercard หรือติดต่อช่องทางแชทบนแอปทรูมันนี่

Was this article helpful?

Related Articles