หมายเลขบัญชีหลักทรัพย์ คืออะไร

คือ หมายเลขบัญชีที่ใช้รับหลักทรัพย์ DR ซึ่งจะแยกจากบัญชีออมทรัพย์และเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการเปิดบัญชีรับหลักทรัพย์ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ลูกค้าเปิดบัญชีรับหลักทรัพย์ดังกล่าว

Was this article helpful?

Related Articles