หมายเลขบัญชีหลักทรัพย์ คืออะไร

คือ หมายเลขบัญชีที่ใช้รับหุ้นกู้ ซึ่งจะแยกจากบัญชีออมทรัพย์และเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการเปิดบัญชีรับหลักทรัพย์ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทหลักทรัพย์หรือธนาคารที่ลูกค้าเปิดบัญชีดังกล่าว

Was this article helpful?

Related Articles