1. Home
  2. สินเชื่อ/สินค้าผ่อนชำระ
  3. KKP Cash Now
  4. สินเชื่อส่วนบุคคล KKP Cash Now คืออะไร

สินเชื่อส่วนบุคคล KKP Cash Now คืออะไร

คือ สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)เสนอให้แก่บุคคลทั่วไปในรูปแบบวงเงินผ่อนชำระเป็นงวด ๆ (Term Loan) โดยไม่ต้องใช้ทรัพย์สินหรือบุคคลค้ำประกัน

Was this article helpful?

Related Articles