สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ่ายดอกเบี้ย และเงินต้น

ในกรณีตรวจสอบสถานะการจ่ายดอกเบี้ยผ่านบัญชีทรูมันนี่
TrueMoney Call Center: 1240 กด 8 (การลงทุน) กด 2 (หุ้นกู้)

ในกรณีตรวจสอบสถานะการจ่ายดอกเบี้ยเป็นเช็ค
BAY Call Center: 02-296-2030, 02-296-2796, 02-296-4788, 02-296-5689, 02-296-5690, 02-296-5695, 02-296-5696, 02-296-5692
และ 02-296-5715 สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา/ผู้ถือหลักทรัพย์

Was this article helpful?

Related Articles