วิธีเช็คข้อมูลการจองซื้อหุ้นกู้ที่ผ่านมา

1 เข้าไอคอน “หุ้นกู้” หรือกดเข้า “การเงิน” ในแท็ปด้านล่าง และกด “ลงทุน”
2. กด “ตรวจสอบสถานะหุ้นกู้”
3. ดูรายการหุ้นกู้ย้อนหลังได้จากแถบ “หุ้นกู้ที่ซื้อไปแล้ว”

Was this article helpful?

Related Articles