1. Home
  2. วิธีการใช้งาน
  3. บริการ Payment Priority (จัดลำดับการชำระเงิน)
  4. วิธีการเลือกใช้จ่ายสินค้าและบริการดิจิทัลด้วยทรูมันนี่เพียงอย่างเดียว

วิธีการเลือกใช้จ่ายสินค้าและบริการดิจิทัลด้วยทรูมันนี่เพียงอย่างเดียว

ท่านสามารถเลือกใช้เพียงแค่ทรูมันนี่ในการจ่ายค่าสินค้าหรือบริการดิจิทัล ได้ดังนี้
1. กดที่เมนู “ฉัน” และเลือก “ตั้งค่าชำระเงินสินค้าหรือบริการดิจิทัล”
2. กดเลือกปุ่ม “จ่ายด้วยทรูมันนี่”

หมายเหตุ: หากท่านตั้งค่า “จ่ายด้วยทรูมันนี่” ระบบจะทำการตัดเงินจากยอดเงินในบัญชีทรูมันนี่ของท่านเท่านั้น ถึงแม้ว่า ท่านจะมีช่องทางการชำระเงินอื่นๆ ที่อยู่ในบริการลำดับการชำระเงิน

Was this article helpful?

Related Articles