วิธีการตั้งรูป ดิจิเพ็ท คอลเล็กชัน บน เกมดิจิเพ็ท

1. เข้าเกม Digipet บน TrueMoney
2. คลิก “Collection”
3. เลือกเลือกดิจิเพ็ท คอลเล็กชันที่ต้องการแสดง
4. คลิก “ตั้งเป็นรูปพื้นหลัง Digipet”

Was this article helpful?

Related Articles