วิธีการตรวจสอบรายการที่จองซื้อสำเร็จ

1. เข้าไปที่ระบบจองซื้อหลักทรัพย์ DR
2. กด “ประวัติการจองซื้อ”
3. เลือก DR ที่ต้องการตรวจสอบข้อมูล

Was this article helpful?

Related Articles