วิธีการตรวจสอบรายการซื้อทอง

สามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมได้ที่ “ดูประวัติรายการ”
1. เข้าเมนู “ดูประวัติรายการ” ที่หน้าหลัก (Dashboard)
2. กด tab “รายการซื้อทอง”
3. เลือกคำสั่งซื้อทองที่ต้องการเพื่อดูรายละเอียดรายการ และสามารถดาวน์โหลดใบเสร็จการชำระเงินได้
✔️ สามารถนำหมายเลขอ้างอิงรายการไปตรวจสอบความถูกต้องของปริมาณทองคำในแต่ละธุรกรรมบนระบบ blockchain explorer ของเซฟโกลด์ได้โดย คลิกที่นี่
✔️ สามารถดาวน์โหลดใบเสร็จการชำระเงินได้

Was this article helpful?

Related Articles