1. Home
  2. จองซื้อหุ้นกู้
  3. การรับดอกเบี้ย และ/หรือเงินต้น ผ่านทรูมันนี่ สำหรับหุ้นกู้ TUC (PO)
  4. วิธีการตรวจสอบยอดเงินดอกเบี้ยที่ได้รับผ่านทรูมันนี่

วิธีการตรวจสอบยอดเงินดอกเบี้ยที่ได้รับผ่านทรูมันนี่

1. เลือกแถบ “รายการ” ผ่านแอปทรูมันนี่
2. ดูรายละเอียดจากรายการ “ธนาคารกรุงศรีอยุธยา-การจ่ายดอกเบี้ย/เงินต้นหุ้นกู้”

Was this article helpful?

Related Articles