1. Home
  2. วิธีการใช้งาน
  3. บริการ Payment Priority (จัดลำดับการชำระเงิน)
  4. ร้านค้าที่รับชำระด้วยบริการ Payment Priority

ร้านค้าที่รับชำระด้วยบริการ Payment Priority

ท่านสามารถใช้บริการ Payment Priority (ลำดับการชำระเงิน) ได้กับร้านค้าที่ให้บริการหรือสินค้าดิจิทัลต่างๆ เช่น 7-Eleven Delivery, ALL Online, Google Play, Alipay Plus, Netflix, YouTube, iQIYI, Food Panda เป็นต้น หรือร้านค้าชั้นนำอื่นๆ อีกมากมาย

อย่างไรก็ตาม หากท่านใช้บริการ Payment Priority ท่านจะสามารถชำระเงินด้วยช่องทางที่หลากหลายกว่าสำหรับบางร้านค้า เช่น หากท่านชำระเงินให้ Food Panda ผ่าน Payment Priority นอกเหนือจากบัญชีทรูมันนี่แล้ว ท่านจะสามารถชำระได้ด้วยช่องทางบัญชีธนาคาร หรือ บัญชีสินเชื่อ

หมายเหตุ : สำหรับร้านค้าที่ไม่รับชำระด้วยบัตรเครดิต/เดบิต ระบบจะเลือกช่องทางการชำระเงินในลำดับถัดไปแทน

Was this article helpful?

Related Articles