รายละเอียดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ DR ลงทุน

กองทุนทองคำ “SPDR Gold Shares” เป็นกองทุนทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange Limited) ประเทศสิงคโปร์ ซื้อขายในสกุลเงิน SGD โดยมีรายละเอียดดังนี้
– Fund Manager : World Gold Trust Services LLC
– Underlying Reference Asset : Gold
– Traded Currency : Primary: USD, Secondary: SGD

Was this article helpful?

Related Articles