รายละเอียดการจองซื้อ DR GOLD19

เป็นการจองซื้อ DR ในรูปแบบ IPO ของกองทุนทองคำ “SPDR Gold Shares” ETF เสนอขายโดย บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้
✔️ วันที่เปิดจองซื้อ : ตั้งแต่เวลา 8.30 น. วันที่ 15 มิถุนายน 2567 ถึง 14.30 น. ของวันที่ 20 มิถุนายน 2567 (เปิดตลอด 24 ชม.)
✔️ ขั้นต่ำในการจองซื้อ : 1,000 บาท และ ทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท
✔️ ราคาที่คาดว่าจะเสนอขาย : 4-12 บาท ประกาศราคา IPO สุดท้าย และผลการจัดสรรในวันที่ 22 มิถุนายน 2567
โดยจะใช้หลักการสั่งซื้อก่อนได้ก่อน ในกรณีไม่ได้รับจัดสรร หรือไม่ได้รับจัดสรรเต็มจำนวน นักลงทุนจะได้รับเงินทอน และหรือเงินคืนภายใน 5 วันจากวันทราบราคา IPO

Was this article helpful?

Related Articles