ระยะเวลาในการจัดสรรกลยุทธ์

ระยะเวลาในการส่งคำสั่งซื้อและขายกลยุทธ์การลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล
1. หากลูกค้าส่งคำสั่งซื้อและขายกลยุทธ์การลงทุนภายใน 14:00น. รายการจะมีผลภายในวันที่ลูกค้าทำรายการ
2. หากลูกค้าส่งคำสั่งซื้อและขายกลยุทธ์การลงทุนหลัง 14:00น. รายการจะมีผลภายในวันทำการถัดไป
ระยะเวลาในการจัดสรรกลยุทธ์การลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล กลยุทธ์การลงทุน ส่วนใหญ่ใช้เวลาจัดสรร 2 วันทำการ นับตั้งแต่ “วันที่รายการมีผล”

หมายเหตุ: วันทำการคือวันที่ไม่ใช่วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

Was this article helpful?

Related Articles