ยอดขั้นต่ำในการชำระเงิน

ช่องทางการชำระเงินโดยการผูกบัญชีธนาคาร จะมีขั้นต่ำของการชำระค่าสินค้า/บริการ จำนวน 200 บาทตามที่ธนาคารฯกำหนด โดยจะมีการระบุข้อความให้เห็นอย่างชัดเจนที่ใต้ช่องทางการชำระเงินนั้นๆ

Was this article helpful?

Related Articles