บัญชีทรูมันนี่มีวงเงินการใช้งานเท่าไร

บัญชีทรูมันนี่ที่ผ่านการยืนยันตัวตนขั้นสูง ด้วยการเสียบบัตรประชาชนมีวงเงินการใช้สูงสุด 2,000,000 บาท และการยืนยันตัวตนขั้นต่ำ มีวงเงินการใช้สูงสุด 200,000 บาท

Was this article helpful?

Related Articles