1. Home
  2. วิธีการใช้งาน
  3. บริการใช้จ่ายต่างประเทศ
  4. บริการจ่ายต่างประเทศจำกัดวงเงินใช้งานหรือไม่

บริการจ่ายต่างประเทศจำกัดวงเงินใช้งานหรือไม่

ทางบริษัทฯ จำกัดวงเงินการใช้จ่ายต่างประเทศ ตามระดับการยืนยันตัวตนของลูกค้า มีรายละเอียดดังนี้
1. การยืนยันตัวตนขั้นต้น (ยืนยันตัวผ่านแอปพลิเคชันทรูมันนี่) สามารถใช้ได้ 50,000 ต่อเดือน*
2. การยืนยันตัวตนขั้นสูง (เสียบบัตรประชาชนที่จุดให้บริการ) สามารถใช้ได้ 500,000 ต่อวัน
หมายเหตุ ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถตรวจสอบได้โดย คลิกที่นี่

Was this article helpful?

Related Articles