เงื่อนไขการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

หากลูกค้าซื้อสินค้าแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ ลูกค้ามีภาระผูกพันในการชำระยอดผ่อนชำระรายเดือนจนครบสัญญา เว้นแต่กรณีสินค้าชำรุดหรือเสียหายสามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของทรูช็อป และ ทรู สโตร์

Was this article helpful?

Related Articles