ธนาคารกรุงไทย

เติมเงินได้ครั้งละ 100 – 30,000 บาท
ขั้นตอนการเติมเงินผ่าน ATM
1. สอดบัตร ATM และใส่รหัส
2. เลือก บริการอื่นๆ
3. เลือก ชำระค่าบริการ/เติมเงินมือถือ > ระบุรหัสบริษัท > ออมทรัพย์
4. ระบุ รหัสบริษัทที่ต้องการชำระ “1022” แล้วกดปุ่ม ถูกต้อง
5. ระบุ เบอร์มือถือ ที่ลงทะเบียนไว้กับ ทรูมันนี่
6. ระบุ จำนวนเงิน ที่ต้องการเติม
7. กดปุ่ม ตกลง เสร็จสิ้นการทำรายการ

Was this article helpful?

Related Articles