1. Home
  2. สินเชื่อ/สินค้าผ่อนชำระ
  3. KKP Cash Now
  4. ทำไมต้องสมัครบริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิตัล (NDID) ในขั้นตอนการสมัครสินเชื่อ KKP Cash Now บนแอปทรูมันนี่

ทำไมต้องสมัครบริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิตัล (NDID) ในขั้นตอนการสมัครสินเชื่อ KKP Cash Now บนแอปทรูมันนี่

เนื่องจากบริษัทเครดิตบูโร (NCB) มีประกาศว่า การให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต จะต้องมีการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID) มาก่อน ดังนั้น ธนาคารเกียรตินาคินภัทรจึงมีความจำเป็นต้องปรับกระบวนการให้มีการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID) ในขั้นตอนการสมัครสินเชื่อ KKP Cash Now บนแอปทรูมันนี่ สำหรับกรณีลูกค้ายังไม่เคยลงทะเบียนสมัคร เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ใหม่นี้

Was this article helpful?

Related Articles