1. Home
  2. บริการสำหรับร้านค้า
  3. ร้านค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์
  4. การตั้งปุ่ม ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ไว้ที่หน้าแรกของแอป
  5. ต้องทำอย่างไร ปุ่ม ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ถึงจะแสดงอยู่ที่หน้าแรกของแอปทรูมันนี่

ต้องทำอย่างไร ปุ่ม ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ถึงจะแสดงอยู่ที่หน้าแรกของแอปทรูมันนี่

วิธีการตั้งปุ่ม ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ไว้ใน “รายการโปรด” ที่หน้าแรกของแอปทรูมันนี่

  1. เข้าแอปทรูมันนี่ กด “ดูทั้งหมด” ในหัวข้อรายการโปรด
  2. กดปุ่ม “แก้ไข” มุมบนขวามือ ของหัวข้อ รายการโปรด
  3. เลื่อนลงมาที่บริการสำหรับร้านค้า จากนั้นกด “+ปุ่ม ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์” เพื่อเพิ่มอยู่ในรายการโปรด
  4. กด “บันทึก” หลังจาก ปุ่ม ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์” เข้ามาแสดงอยู่ใน รายการโปรด ของหน้า ดูทั้งหมด เรียบร้อยแล้ว
  5. กลับสู่หน้าแรกของแอปทรูมันนี่ จะพบปุ่ม”ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์” แสดงอยู่ในรายการโปรด

Was this article helpful?