1. Home
  2. วิธีการใช้งาน
  3. ดูรายการย้อนหลัง

ดูรายการย้อนหลัง

สามารถเข้าเมนู “รายการ” โดยหน้าจอจะแสดงตั้งแต่รายการล่าสุด ย้อนหลังไปได้ 3 เดือน รวมถึงดูรายการโปรดที่บันทึกไว้ และเพิ่มรายการโปรดได้ด้วย

Was this article helpful?

Related Articles