ซิมใช้งานไม่ได้ หรือ ไม่พบสัญญาณ

1. หากซิมใช้งานไม่ได้เนื่องจากสัญญาณอ่อน หรือ ไม่พบสัญญาณ อาจเกิดขึ้นจากปัญหาเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตของพื้นที่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ร้านค้าอาจทำการปิดเครื่องและเปิดใหม่
2. อย่างไรก็ตาม หากสัญญาณอินเทอร์เน็ตยังใช้ไม่ได้เป็นระยะเวลานานเกิน 24 ชั่วโมง สามารถแจ้งปัญหาผ่าน Call Center ที่หมายเลข 1240 กด 5 เวลา 08.00-21.00 ทุกวัน เพื่อตรวจสอบปัญหาเพิ่มเติม หากพบว่าซิมเสีย ร้านค้าสามารถแอดไลน์เพื่อติดต่อแจ้งปัญหาให้กับเจ้าหน้าที่ทรูมันนี่โดยตรงเพื่อทำการส่งคืนเครื่อง และบริษัทจะส่งเครื่องทดแทนให้ร้านค้าภายใน 7 วันทำการหลังจากได้รับเครื่องคืนจากร้านค้าเรียบร้อยแล้ว

Line ID : @truemoney_shop
เวลาที่ให้บริการ : สามารถเลือกสอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้ 24 ชั่วโมง
การแชทกับเจ้าหน้าที่โดยตรง : ทุกวันทำการ 09.00-18.00 น.

Was this article helpful?

Related Articles